Hold deg oppdatert/Keep yourself updated


Samle alle kolleksjoner og motetrender på et sted

Basic BrandBox har som intensjon å hjelpe agenter og butikker med kommunikasjon seg imellom. Først og fremst er dette en side for agenter, leverandører og motehus, som har innhold hvor det er meningsfylt at butikkene har lett tilgang til inspirasjon og nyheter på en og samme plass. Det finnes ikke en likedan plattform for denne kommunikasjonen i dag, og etter flere positive samtaler og innspill med typiske aktører for en slik plattform har vi et godt utgangspunkt for å gjøre veien kortere mellom agent/leverandør og butikk.

Samtidig vil Basic BrandBox være pådriver for markedsføringen av innhold fra våre kunder, og ut til innkjøpere og daglig ledere i relevante butikker. Vi vil også ta hensyn til at det er mange sluttbrukere som ønsker inspirasjon om innhold og nyheter fra våre aktører.

Basic Brandbox skal være tidlig ute med informasjon, og inspirasjon i redaksjonell form og alle kolleksjoner som vises fra våre aktører får egne visninger og publiseringer av sine nyheter. Er det slik at en agent får inn ett nytt merke i porteføljen så er vi de første til å fortelle om det.

Basic BrandBox blir et helt nytt og unikt felleskap, og forenkler prosessene mellom de ulike partene.


Gather all collections and fashion trends in one place

Basic BrandBox has a mission to assist agents and stores with communication. First and foremost this is a site for agents, suppliers, brands and fashion houses which has content of interest to the stores. There will be easy access to inspirational articles and news in one place.

This is a unique opportunity. There is not such a platform for this kind of communication today. I have had several positive conversations and feedback with the main players for such a platform, and we enjoy a good starting point for making the link faster between agents, suppliers and stores.

In addition Basic BrandBox will run the content marketing for our customers, and further to buyers and general managers in relevant stores.

We will also take into account that there are many end users who want inspiration on content and news from our players.

Basic Brandbox will publish early information and inspiration as editorial stories, and all collections displayed from our partners will receive their own views and publications of their news. If an agent gets a new brand in the portfolio we are the first to tell about it.

Basic BrandBox becomes a totally new and unique community, and simplifies the process between the different parties.