Priser og Innhold/Prices and content


Les mer om oss og registrer deg her:  https://www.basicbrandbox.com/registrer/

Morten Olsen: 900 19 565 – morten@basic.no

Frida Bergene: 478 89705 – frida@basic.no


Slik ble resultatet av spørreundersøkelsen vi sendte ut til butikkene om førstkommende moteuken


Møt innkjøperne digitalt med eget digitalt pop-up showroom

Vi merker en økende interesse for digitale løsninger. Som følge av dette velger nå flere og flere leverandører og agenter å bruke våre tjenester. Nettopp for å møte nye behov og utforske muligheter i markedet.

Vi vet at veldig mange innkjøpere kvier seg for å besøke moteuken fysisk, og få besøk av salgs-representanter i sin butikk. Vi i Basic BrandBox forstår at den digitale kontakten ikke erstatter den fysiske kontakten mellom partene fullt og helt, men den skaper godt innblikk og motivasjon for innkjøper. Dermed er Basic BrandBox viktigere enn noen gang.

Registrer deg nå og vær synlig 
Få et digitalt showroom på plass innen kommende innsalg/moteuke ved å enkelt registrere deg i linken, så tar vi kontakt med deg. Eller ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Dette får du inkludert i et digitalt showroom.
 • 1 Agent/leverandør side
 • 1 Brandbox – eget showroom for ett av dine merker.
 • Du er med i våre nyhetsbrev
 • Du er med på trendrapporter med dine produkter
 • Omtaler publisert hos Basic BrandBox
 • Full support og innføring av platformen
 • Ingen binding/premisser

En BrandBox side vil inneholde:

 • Agentens kolleksjoner med bilder hvor agenten laster opp bilder i egne gallerier, og legger til tilhørende tekst om gjeldende kolleksjon. Galleriene og opplastede kolleksjoner publiseres på BrandBox-siden, og som automatisk som nyhet på forsiden av Basic Brandbox. 
 • Et toppbilde og informasjon om agent/leverandør med lenker til ulike sosiale medier samt et visittkort. 
 • Redaksjonelle nyheter eller presentasjoner presenteres på forsiden + at den også legger seg på selve BrandBoxen til agenten. 
 • Egne merkevareplasser på siden med tilhørende kolleksjonsgalleri. 
 • Egne knapper til hjemmeside, forhandleroversikt, sosiale medier, etc. 

Som agent har man eget sideområde/ landingsside. Her har agenten tilgang til å laste opp egne bilder av nyheter i egne gallerier som tekstsettes med enkle faktatekster.

 • Alle saker som gjøres av vår redaksjon vil publiseres på forside, og på BrandBox-siden til gjeldende agent.
 • Det vil kunne sorteres på merker, kjønn, osv, slik at det er lett for en butikk å finne frem til agenter som vil passe for deres butikk.
 • Det vil også sorteres på motehus hvor agenten hører hjemme om agenten har sitt showroom i et motehus, som vil være praktisk for en butikk å være informert om.

Prisen for å etablere en BrandBox koster 14 900.- eks mva pr år, og det inkluderer 1 merke + egen agentside. Merker utover det koster 6 000.- eks mva pr år.

Send din bestilling ved å fylle ut din informasjon i registreringsskjemaet.

Så snart din bestilling er godkjent av oss, utløser det en faktura med 10 dagers forfall , om ikke annet er avtalt på forhånd. Faktura blir sendt på den mailadressen vi får oppgitt i registeringen.


Annonser:

Se våre "Utforsk" annonser HER

5.990 eks mva pr år

Inneholder annonsebytter når ønskelig samt en bakside med ønsket innhold. (kan eks være visittkort, kort bildefremvisning av en kolleksjon eller link til ønsket adresse.)

Om du ønsker annonseplasser på forsiden ta kontakt med oss.


Ta kontakt for nærmere avtale:

Morten Olsen: morten@basic.no mob 900 19565 

Frida Bergene: frida@basic.no mob: 478 89705

 


A BrandBox page will include:

 • The agent's collections of images where the agent uploads images into his own galleries and adds associated text about the current collection. The galleries and uploaded collections are published on the BrandBox page, and automatically as a news item on the cover of Basic Brandbox.
 • A top image and affiliate / vendor information with links to various social media as well as a business card.
 • Editorial news or presentations are presented on the cover page in addition to being attached to the agent's BrandBox.
 • Own brand sites on the page with associated collection gallery.
 • Own buttons for website, dealer directory, social media, etc.

As an agent you have your own site area / landing page where the agent has access to upload his own pictures of news in his own galleries, with simple factual texts.

 

 • All issues done by our editors will be published on the front page and on the BrandBox page of the current agent.
 • It will be possible to search by brand, gender, etc, which make it is easy for the stores to find agents that suit their needs.
 • It will also be possible to search by fashion houses and brands and find the Norwegian agents. This information is helpful for the stores.

The price for establishing a BrandBox is NOK 14 900.- excl. VAT per year, and includes 1 brand + personal agent site. Additional brands cost NOK 6 900.- excl VAT per year.

Place your order by filling in the registration form.

As soon as your order is approved by us, you will receive an invoice to be paid in 10 days due, unless otherwise agreed in advance. The invoice will be sent to the email address we receive in the registration.

Advertisements

If you would like to book advertisement, please contact us for more information:

Morten Olsen: morten@basic.no, cell: +47 900 19565

Frida Bergene: frida@basic.no, cell: +47 478 89705